Въпрос:

Здравейте,  бих искал да задам следния въпрос:
Може ли, да се развива земеделска дейност в имот, който е урбанизиран, с право на строеж?
Преди това имота е бил със статут на Нива.
Благодаря за отделеното време!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че няма законова забрана да развивате земеделска дейност на урбанизирана територия.

Съветваме Ви да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.