Въпрос:

Здравейте,
Бих искала да ви попитам следното. Имам подписан договор по мярка 112 с ДФЗ през май 2014 г. В бизнес плана ми е заложено, че трябва да извърша инвестиция през 2-та година от изпълнението на проекта. Искам да попитам 2-та година 2014/2015 ли е, или 2015/2016 г. ?
Реално погледаното това е втора календарна година от изпълнението на проекта ми, но мисля че се води първа от подписването на договора, който се е осъществил през стопанската 2013/2014 г., имайки на предвид че сега е 2014/2015 г. стопанска година. Мисля, че 2013/2014 г. не се брои ?!?
Предварително благодаря за отговора ви.

Отговор:

В отговор на зададения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че за разлика от бизнес плана (таблица 8 и таблица 9) инвестициите се гледат в календарни години и съответно заложената в бизнес плана инвестиция трябва да бъде изпълнена между първата година (май 2015) и втората година (май 2016) от подписване на договора.
В случай че не можете да изпълните инвестицията в този период можете да подадете искане до ДФЗ за промяна на бизнес плана (таблица 8.1. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане (включително по таблица 8.3.)).