Въпрос:

Здравейте,
Кога се очаква да излезе Наредбата с критериите за новата мярка 6.3 ?
Предварително Благодаря! Поздрави!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че в момента се подготвя проекта на наредбата, но на този етап не можем да отговорим кога ще  бъде готова тя, тъй като изготвянето й е от компетенциите на Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните. Ако желате, можете да се обърнете към тях  на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.
НССЗ очаква до средата на м. март проектът на наредбата да бъде качен на сайта на МЗХ в рубрика „Нормативни актове”, подрубрика „Проекти на нормативни актове” - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx, както и на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg).

На този етап е планирано Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.