Въпрос:

Здравейте, интересува ме мина ли приема по подмярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 г.? Ако не е има ли информация кога ще я отварят?

Отговор:

   В отговор на поставения от Вас въпрос първо бихме искали да Ви информираме, че до този момент не е имало прием по подмярка 6.4 „Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., за подмярка 6.4 не е предвидено да има прием на проекти през 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1461280943.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) не разполага с информация кога се планира да отвори подмярка 6.4. Индикативният график за прием на проекти за съответната година се изготвя от Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg за по-точна информация.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.