Въпрос:

Здравейте,
Представляваното от мен дружество е арендатор и ползвател на земеделска земя. В това землище има споразумение по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 75а, ал. 1, т.1 от ППЗСПЗЗ.
Възникна спор между участниците в споразумението за упражняване на земята по масиви за ползване.
Давам пример:
Фирма Х има права в масив на фирма У - съответно фирма У има права в масив на фирма Х.
Но площта на тези права не е еднаква. Не би ли следвало, при комасиране на масиви правните основания между арендаторите да се уравнят.
Има ли компетентен орган, който може да отговори на този въпрос, защото повечето от нашите права се разпределиха в масиви на нашите колеги, а в нашите масиви има повече бели петна? Значи веднъж плащаме рента за правата и бели петна втори път.
Моля, посъветвайте ме към кого да отнеса въпроса и има ли институция, която да ми отговори писмено.

Благодаря. Желая хубав ден!

Отговор:

Съгласно чл. 37в на ЗСПЗЗ, сключването на споразумението за създаването на масиви за ползване на земеделски земи се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие".

В тази връзка компетентния орган, който може да Ви даде информация за начина , по който е било изготвено Споразумението за стопанската година 2015/2016 г. е областна дирекция „Земеделие”-Пловдив. Нейният адрес и контакти са следните:
гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" 122, ет.3, тел.: (032) 63 40 22, odzg_plovdiv@abv.bg.

Може да се обърнете и към Дирекция "Поземлени отношения и комасация" в Министерството на земеделието и храните. Тук може да разгледате сайта на дирекцията - http://212.122.182.228/ , а от тук може да видите как да се свържете с дирекцията - http://212.122.182.228/Kontakti.htm.