Въпрос:

Здравейте,
пиша ви във връзка с подмярка 6.1, въпроса ми е кога ще има прием по подмярката?
Благодаря ви предварително!

Отговор:

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 
От горепосочения линк може да изтеглите и графика, понеже в момента интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР временно не работи!
Препоръчваме Ви да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата работи и ще работи.