Въпрос:

Здравейте,

бих искала да кандидатствам по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" тази година и бих искала да разбера има ли и кои са приоритетните култури по мярката?

Това, което ме интересува е дали са приоритетни конкретни култури, например череши и ягоди или цели класове, например “костилкови”? И плод, който не попада в списъка, но попада в класа, има ли преференции за отглеждането му?

Благодаря предварително,

Отговор:

В отговор на зададения от Вас въпрос първо бихме искали да Ви информираме, че на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е публикуван детайлизиран индикативен график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 г. (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx), където е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира в края на м. август 2017 г., като периода на прием е определен да бъде пет седмици. Най-малко 10 дни преди приема Министъра на земеделието, храните и горите издава заповед, с която определя началната и крайна дата на прием на заявления за подпомагане. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

За предстоящия прием на проекти по подмярка 6.1 се очаква да има изменения в Наредбата за прилагане на подмярката, така, че информацията която ви предоставяме по-долу е съгласно досега прилаганата.

Проектите се оценяват при спазване на критерии за подбор.
(http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873) Критериите за подбор са следните:
- проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци";
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

В процесът на оценка, проектите на млади земеделски стопани, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) не са недопустими за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

На този етап информацията с която разполагаме относно списъка на приоритетни култури, за които бихте могла да получите точки по приоритет  по подмярка 6.1 е следната:

Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“

Зеленчукови култури
1. Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

2. Домати Плодови зеленчукови култури
3. Пипер Плодови зеленчукови култури
4. Сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5. Лют пипер Плодови зеленчукови култури
6. Патладжан Плодови зеленчукови култури
7. Краставици Плодови зеленчукови култури
8. Корнишони Плодови зеленчукови култури
9. Тиквички Плодови зеленчукови култури
10. Дини Плодови зеленчукови култури
11. Пъпеши Плодови зеленчукови култури
12. Бамя Плодови зеленчукови култури
13. Градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
14. Градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури
15. Главесто зеле Листностъблени зеленчукови култури
16. Карфиол Листностъблени зеленчукови култури
17. Салата Листностъблени зеленчукови култури
18. Марули Листностъблени зеленчукови култури
19. Спанак Листностъблени зеленчукови култури
20. Магданоз Листностъблени зеленчукови култури
21. Копър Листностъблени зеленчукови култури
22. Листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
23. Киселец Листностъблени зеленчукови култури
24. Лапад Листностъблени зеленчукови култури
25. Алабаш Листностъблени зеленчукови култури
26. Моркови Кореноплодни зеленчукови култури
27. Магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
28. Целина Кореноплодни зеленчукови култури
29. Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
30. Репички Кореноплодни зеленчукови култури
31. Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
32. Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
33. Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
35. Праз Лукови зеленчукови култури
36. Арпаджик Лукови зеленчукови култури
37. Хрян Многогодишни зеленчукови култури


38. Десертни лозя Трайни насаждения

Овощни култури

39. Ябълки Семкови овощни видове
40. Круши Семкови овощни видове
41. Дюли Семкови овощни видове
42. Мушмули Семкови овощни видове
43. Сливи/джанки Костилкови овощни видове
44. Праскови/нектарини Костилкови овощни видове
45. Кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
46. Череши Костилкови овощни видове
47. Вишни Костилкови овощни видове
48. Едроплоден дрян Костилкови овощни видове

Ядкови (черупкови) видове

49. Бадеми Ядкови (черупкови) видове
50. Лешници  Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

51. Ягоди Ягодоплодни видове
52. Малини Ягодоплодни видове
53. Къпини Ягодоплодни видове
54. Френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове
55. Арония Ягодоплодни видове
56. Касис Ягодоплодни видове
57. Бодливо грозде Ягодоплодни видове
58. Боровинки Ягодоплодни видове
59. Смокини Ягодоплодни видове

*Забележка:  До публикуване на  промените в наредбата  в Държавен вестник , могат да отпаднат или да бъдат включени други култури

Тъй, като не сте дали по-конкретна информация за размерите на вашето стопанството и видовете култури в него, не можем да Ви дадем конкретен отговор за необходимите площи за достигане на минималният Стандартен производствен обем от 8000 евро.

Ако искате да засадите трайни насаждения има допълнителни ограничения, като периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2016/2017г. т.е. от 01.10.2016 до 30.09.2017).

За повече информация следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните и горите (www.mzh.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за публикуване на мерките и условията за изискване към кандидатите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по новата ПРСР 2014-2020г.

Информираме Ви, че за първият прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) бе определена и изготвяше безплатно проектите и заявленията на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, като се очаква и за предстоящия да бъде така, но това все още не е уточнено.