Въпрос:

Здравейте, интересува до какъв е срока за подаване на заявление за получаване на пакет по мярка 2.1.1 консултантски услуги? Вторят ми въпрос е кога се очаква мярката 6.1 „Млади земеделски стопани“ за 2023 г.

Благодаря!


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че приема по подмярка  6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) е отворен в момента. Текущият прием на проектни предложения стартира на 02.11.2022 г. и ще приключи в 17:30ч. на 06.01.2023 г. Друг прием по подмярката не е планиран.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Можете да ги свалите от тук - https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d

НССЗ чрез своите Териториални областни офиси приема заявления за получаване на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1, който включва безплатно изготвяне на бизнес план на земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, отговарящи на условията, посочени в насоките за кандидатстване.  Началната дата на прием на заявления за консултантски пакет А2Б e 02.11.2022 г., а за крайната дата е определена 30.12.2022 г.

Заповядайте в най-удобния за Вас офис на НССЗ.  Експертите на НССЗ предоставят също безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР, включително и по подмярка 6.1.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Дирекция "Териториални областни офиси”


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91