Въпрос:

Здравейте, възможно ли е подпомагане на земеделски стопани с цел изкореняване/почистване на пустееща овощна градина и пустееща нива? Може ли да се кандидатства за финансиране по програма или схема?

Отговор:

В отговор на поставения въпрос Ви информираме, че към момента няма програма, която да субсидира почистване на пустеещи или необработваеми земи. За да кандидатствате обаче по мерките за финансово подпомагане, земята трябва да е в добро земеделско и екологично състояние и да се осъществява земеделска дейност на нея.

Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашата дейност Ви съветваме ви да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ, за да може експертите да ви представят по-подробно програмите за финансиране и общи условия за всички интервенции, насочени към земеделските стопани. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна и изчерпателна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Информираме Ви, че НССЗ има Териториален областен офис във всеки областен град на страната, а също така има разкрити и мобилни общински офиси в 28 общини на територията на страната.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от 27-те Териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ може да намерите на сайта ни: https://www.naas.government.bg/contacts/teritorialni-oblastni-ofisi-na-nssz

  Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от 28-те Мобилни общински офиси (МОО) на НССЗ може да намерите на сайта ни:  https://www.naas.government.bg/contacts/mobilni-obshinski-ofisi

Работното време на Териториалните областни офиси и на Мобилни общински офиси към НССЗ е:

от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.