МОО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Териториален обхват: община Гоце Делчев, община Гърмен,
община Хаджидимово и община Сатовча

Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. Солун № 20, ет. 1

Стационарен телефон: 075/19 50 09

Ел. поща: gotse.delchev@naas.government.bg

Екип:
Айтен Джиналиева - младши експерт
Мобилен телефон: 0882 46 06 67 

Александра Мецова - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 31