MOO ДОЛНА БАНЯ

Териториален обхват: община Самоков, община Костенец,
община Долна баня и община Ихтиман

Адрес: 2040 Долна баня, ул. Търговска № 134, ет. 2

Стационарен телефон: 071/06 99 73

Ел. поща: dolna.bania@naas.government.bg

Екип:
Христина Иванова - главен експерт
Мобилен телефон: 0882 72 82 82