MOO ЛОМ

Териториален обхват: община Вълчедръм, община Лом,
община Медковец, община Якимово и община Брусарци

Адрес: 3600 Лом, ул. Панайот Волов № 1, ет. 4

Стационарен телефон: 097/18 50 90

Eл. поща: lom@naas.government.bg

Екип:
Димитър Петров - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 49

Наташа Георгиева - главен експерт
Мобилен телефон: 0882 44 54 12