MOO ПЕТРИЧ

Териториален обхват: община Сандански, община Петрич,
община Струмяни и община Кресна

Адрес: 2850 Петрич, ул. Цар Борис III № 15, ет. 2 - ТК „ГУМ”

Стационарен телефон: 074/15 99 21

Eл. поща: petrich@naas.government.bg

Екип:
Марияна Ценова - старши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 53

Живко Георгиев - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 54