MOO ПИРДОП

Териториален обхват: община Златица, община Пирдоп, община Копривщица,
община Мирково, община Чавдар, община Челопеч и община Антон

Адрес: 2070 Пирдоп, ул. Цар Освободител № 39-39 А

Стационарен телефон: 071/06 99 50

Eл. поща: pirdop@naas.government.bg

Недялка Иванова - главен експерт
моб. тел: 0884 01 52 23