MOO ПРОВАДИЯ

Териториален обхват: община Провадия, община Дългопол,
община Долни Чифлик и община Девня

Адрес: 9200 Провадия, ул. Дунав № 39, ет. 4, помещение № 402

Стационарен телефон: 051/01 99 90

Eл. поща: provadia@naas.government.bg

Екип:
Геновева Генчева - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 57

Галина Иванова - старши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 58