MOO РАДНЕВО

Териториален обхват: община Раднево, община Гълъбово и община Опан

Адрес: 6260 Раднево, ул.”Болшевишка” № 2, ет. 3

Стационарен телефон: 041/00 99 91

Eл. поща: radnevo@naas.government.bg

Екип:
Анита Георгиева - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 60

Ренета Иванова-Атанасова - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 59