MOO СВИЩОВ

Териториален обхват: община Полски Тръмбеш и община Свищов

Адрес: 5250 Свищов, ул. Тодор Миланович № 2, ет. 3, пореден № 2

Стационарен телефон: 063/18 70 30

Eл. поща: svishtov@naas.government.bg

Екип:
Лилия Блажева - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 62

Хубавена Павелова - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 61