MOO ТУТРАКАН

Териториален обхват: община Тутракан, община Ситово и община Главиница 

Адрес: 7600 Тутракан, ул. Крепостта № 47, ет. 2

Стационарен телефон: 086/23 99 67

Ел. поща: tutrakan@naas.government.bg

Екип:
Десислава Василева - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 64

Нели Николова - младши експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 65