ТОО Асеновград

Териториален обхват: община Първомай, община Асеновград и община Лъки

Адрес: 4230 Асеновград, ул. Изложение № 6, сграда № 1 ет. 2, ст. 201 и 202

Телефон: 033/13 81 48

Ел. поща: asenovgrad@naas.government.bg