MOO Бяла

Териториален обхват: община Две могили, община Ценово, община Борово и община Бяла

Адрес: 7100 Бяла, ул. Панайот Волов № 7, ет. 2, помещения № 3 и № 4

Телефон: 081/13 99 62

Ел. поща: byala@naas.government.bg