MOO Долна баня

Териториален обхват: община Самоков, община Костенец, община Долна баня и община Ихтиман

Адрес: 2040 Долна баня, ул. Търговска № 134, ет. 2

Телефон: 071/06 99 73

Ел. поща: dolna.bania@naas.government.bg