MOO Свищов

Териториален обхват: община Полски Тръмбеш и община Свищов

Адрес: 5250 Свищов, ул. Тодор Миланович № 2, ет. 3, пореден № 2

Телефон: 063/18 70 30

Eл. поща: svishtov@naas.government.bg