MOO Троян

Териториален обхват: община Троян и община Априлци

Адрес: 5600 Троян, ул. Г. С. Раковски № 55, ет. 5, сграда “Местни приходи“(Данъчно)

Телефон: 067/09 20 70

Eл. поща: troyan@naas.government.bg