Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Системи за знания и иновации в селското стопансво (СЗИСС/AKIS)

Изграждането на системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS), с цел стимулиране инициирането и развитието на иновативни проекти и разпространение на техните резултатите има съществено място в Европейската аграрна политика.

Същност на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) - интервю с г-н Милен Кръстев, началник на отдел в Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

СЗИСС/AKIS е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2023-2027 г., а НССЗ е основен участник в AKIS.

Иновативна платформа за обмен на знания в сферата на биологичното земеделие в Европейския съюз

Иновативна платформа за обмен на знания в сферата на биологичното земеделие в Европейския съюз (ЕС), която е резултат от проект получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“.

Брошура „Стимулиране на креативността и ученето“

Примери, инструменти и съвети за земеделски производители, съветници и изследователи, които желаят да подобрят начина на съвместна работа и да направят стопанствата в ЕС по-печеливши, устойчиви и продуктивни.

Проект "Перспективи за подкрепа на фермерите: консултантски услуги в рамките на европейската система за научни знания и иновации" (PROAKIS)

Проектът „Перспективи за подкрепа на фермерите: Консултантски услуги в рамките на Европейската Система за научни знания и иновации“ (PROAKIS) е финасиран от VII Рамкова програма на Европейската комисия