СЗИСС/AKIS е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2023-2027 година, защото без знания и иновации, не може да се гради успешен аграрен бизнес. 

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е един от основните участници в системата AKIS.

Цялото интервю с г-н Милен Кръстев, началник на отдел в Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм може да гледате тук