На 20 март 2019 г. в гр. Ловеч се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието  (ТОО - Ловеч) и Тракийски университет - Стара Загора на тема ”Болести по пчелите".

На срещата присъстваха 18 земеделски стопани.   
         
Лектор на семинара бе проф. д-р Иванка Желязкова  от Тракийски университет - Стара Загора. Представена бе информация за работата в пчелините през пролетта - очистително облитане на пчелите; пролетен осведомителен преглед, който се извършва края на месец февруари - началото на месец март за установяване на силата на семействата, количеството на меда и състоянието на гнездото; почистване и дезинфекция на на кошерите; главен пролетен преглед, който се извършва преди първата паша за установяване на силата на семействата, количеството на пилото, количеството на хранителните запаси, състоянието на майката, здравното състояние на семействата; пролетно подбудително подхранване и други.

Експерти ТОО - Ловеч към НССЗ представиха информация за някои от мерките по ПРСР 2014 – 2020 г. и по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.

При проведената дискусия беше проявен интерес към подхранването на пчелните семейства, борбата с болестите и неприятелите и други, създаване на групи или организации на производителите и др.