На 20 май 2019 г. в с. Прилеп, общ. Добрич, обл. Добрич се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Добрич) и стопаните на Медена къща „Михови“ на тема: „Различното пчеларстване - традиция и бизнес“

Инициативата цели повече информираност за това колко са важни пчелите за човечеството и как различното отношение може да генерира доходи на земеделските стопани.

На срещата присъстваха 30 земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.
     
Домакинът на срещата г-жа Недялка Михова сподели своя опит за грижите, които полага за пчелина, разрастването на стопанството, разнообразяването на дейностите и директните продажби на пчелен мед и продукти. В Медената къща участниците в мероприятието имаха възможност да видят макети на пчелните кошери през вековете, да проследят организацията на пчелното семейство в демонстрационния кошер и да научат процедурите за регистрация на бутикови пчелни продукти.

В залата на медената къща бе представен първия контакт на г-жа Михова с експертите на НССЗ (ТОО - Добрич). Г-жа Маринела Георгиева - главен експерт на НССЗ (ТОО -Добрич) представи успешно реализирания от стопанката бизнес план по мярка „Полупазарни стопанства с процес на преструктуриране „ от ПРСР 2007 – 2013 год.

През 2012 г. е реализиран проект по мярка 311 „Развитие на неземеделски дейности“ по който е изградена Медената къща. Мястото се утвърждава като притегателен обучителен център за деца и млади земеделски стопани. Популяризира се българския пчелен мед сред туристите, посетили дестинацията. Регистрират се производни пчеларски продукти, които се продават на фермерски пазари и от място. Стопанката сподели трудностите през които е преминала, но е убедена, че за последователите и пътеките са утъпкани и място на пазарите има за всеки.

Г- жа Маринела Георгиева  главен експерт на НССЗ (ТОО - Добрич) запозна стопаните с възможностите за кандидатстване по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделдси стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020.