Системи за знания и инвоации в селското стопанство

Възможности за земеделските производители в ерата на цифровите технологии: ролята на СЗИСС - Окончателен доклад

Приспособимо към климатични промени земеделие