РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Задачи на овощаря

Поливките през август на късните сортове ябълки и круши ще осигурят наедряването на плодовете. Високото качество обаче е и въпрос на системна борба с болестите, неприятелите и плевелите.

В малиновите насаждения след прибирането на реколтата е необходимо веднага да се пристъпи към резитба. Отстраняват се всички плододавали леторасти, за да се даде възможност да нарастнат бързо новите издънки и да заложат плод. Сгъстяващите насаждението издънки, както и израстващите в междуредието също се премахват. Резитбата трябва да бъде последвана от редовно разрохкване на почвата и премахването на плевелите.

През септември ще настъпи благоприятно време за засаждане на ягоди, а това означава, че площта трябва да се подготви още през август. Добрата подготовка означава разрохкване на дълбочина 40 - 50 см с разрохвач или с плуг без отметателна дъска, последвано от изораване на дълбочина 25 - 30 см, вече с обръщане на орния пласт. Преди тази оран се разхвърлят по 2- 3 т оборски тор на декар, както и минерални торове

При ябълката, крушата и дюлата през август трябва да продължат наблюденията за развитието на второто поколение на ябълковия и крушовия плодов червей. При близост на тези видове до праскови насадения може да се получи и от източен плодов червей.

Борбата със сливовия плодов червей приключва през първата десетдневка на август.

При захлаждания и превалявания през август се създават условия за силно нападение от късно кафяво гниене. Това може да наложи 1-2 претберитбени пръскания. Използват се регистрирани фунгициди с къс карантинен срок.

Задачи на градинаря

 Август е време на усилен труд за градинарите. Трябва да се полагат много грижи за вторите зеленчукови култури, за доотглеждане на първите, а всеки ден се налагат и беритбите. Трябва да се има предвид, че при брането на краставиците, доматите и пипера наред с годните за пазара се откъсват и деформираните, нестандартните и заболелите плодове.Това ще позволи да нарастват нормално новите завръзи, да се намалят опасностите от зараза и в крайна сметка да се получи повече и по-доброкачествена продукция.

 За да се намали опасността от намножаване на болестите и неприятелите  по зеленчуковите култури, не е достатъчно само да се пръска. Необходимо е да се унищожи и плевелната растителност край градините. Това особено важи за оранжериите, където беритбите са приключили. Те трябва да се почистят от растителните остатъци, а плевелите край тях да се унищожат.

 Всички зеленчуци през този период се нуждаят от вода. Най-доброто време за поливане са хладните часове на вечерта  и утрото. Подхранването на вторите зеленчукови култури с размит във вода пресен оборски тор ще се отрази много добре на крайния резултат от отглеждането им.

 С цел доопазване на доматите през месеца е необходимо да се водят наблюдения за алтернарията, картофената и брашнестата мана.  Пиперът и краставиците също да се наблюдават за поява на мана. При поява на първи петна следва да се предприемат пръскания.От неприятелите през този период трябва да се следи за нападения от колорадски бръмбар, паяжинообразуващи акари, памукова нощенка и царевичния пробивач. При установяване на плътност над прага на икономическа вредност да се предприемат третирания с подходящи регистрирани инсектициди.

Задачи на лозаря

 Задължителна практика е да се открият новозасадените облагородени лозички и да се почистят от така наречените росни корени. Това е необходимо, за да се постине добро развитие на кореновата система в дълбочина. Особено важно е да се премахнат корените от присадника, които се развиват в в мястото на спойката.

 Зелените резитбени операции трябва да продължат и през август. Особено важно е да се премахнат листата около гроздовете на десертните сортове. Това ще подпомогне по-доброто им узряване и ще намали опасността от гниене на гроздето.

 В лозята с допусната по-силна зараза от мана и особено в места с градушка е необходимо да се извърши още едно третиране срещу маната. Вниманието трябва да се насочи и към доопазване на гроздовата реколта от оидиум. При силна проява на оидиум и особено при превалявания по време на узряването може да се очаква нападение от сиво гниене.

 Август е подходящо време за риголване на мястото, определено за ново лозе.

Задачи на полето

 Най-важна работа след прибирането на зърното от есенниците си остава дълбоката обработка на освободените площи. Августовската оран е най-качествената и за да е така, тя трябва да е придружена с полагащото се органично и минерално торене.

 Сухото и горещо августовско време принуждава стопаните да прибягват по-често към напояване. Водата несъмнено ще увеличи добива от царевицата, но през втората половина на месеца може да се окаже вредна за цвеклото. Тя ще намали захарнотно съдържание и ще влоши технологичните качества на кореноплодите.

 Настъпва времето за прибиране на някои полски култури като соята, фасула и други. Много е важно да се определи точно времето за прибиране. От това ще зависи качеството на продукцията, годността й за съхранение, преработка или пряка употреба. Бобовете на соята трябва да придобият ръждивокафява или сребристожълта окраска, семената да са твърди, а листата да са започнали да изсъхват, за да се каже, че е време за прибиране. На фасула много добре ще се отрази изсушаването му на слънце. Ако се  съхрани с влага повече от 14 %, зърната няма да запазят белия си цвят, а ще пожълтеят. Не е изключено при такава влажност да се развият и плесени. 


ЖИВОТНОВЪДСТВО

 Организацията и провеждането на случната / осеменителна / кампания в овцевъдството е сред приоритетните задачи през м. Август. Овцете се отнасят към сезонно полицикличните животни, като размърляноста се повтаря през 16 - 17 дни през размножителния сезон. Продължителноста на еструса е от 24 до 36 часа, но в зависимост от породата, храненето и гледането на животните се колебае от 6 до 72 часа.Овулацията настъпва в края на еструса, обикновено 24 - 40 часа след неговото начало.

 От решаващо значение за получаване на висока заплодяемост при овцете са правилния избор и подготорка на кочовете. За разплод се избират кочове с добър екстериор, здрави копита, нормално развити семенници и високо качество на семенната течност. Вземат се кръвни проби и се изпращат за изследване за заразен епидидимит. Храненето на кочовете, като подготовка за осеменителната кампания е специална грижа на стопаните още два месеца преди началото на кампанията. По време на провеждането и кочовете се хранят с пълноценна дажба от доброкачествени фуражи. Например дажбата на един коч с живо тегло 100 кг може да бъде следната: овес 0,5 кг,  ечемик 0,2  кг,  пшенични трици 0,3 кг,  слънчогледов шрот или кюспе 0,2 кг и моркови 0,5 кг;  зелена трева и сено на воля и по 0,5 - 1 литър прясно мляко с едно яйце разбито в него.

 Поради неясно проявени признаци размърляните овце може да се открият чрез използуването на кочове - пробници. За целта на 50 овце се определя един коч - пробник. Могат да се използуват мъжки животни след навършването на 10-месечна възраст. За да се поддържа половата им активност още на първата размърляна овца се пускат да извършат скачка. След това вече се пускат в стадото, подвързани с престилка. Престилките трябва да бъдат чисти, да се изпират и сменят ежедневно.

  Размърляните овце се откриват сутрин рано, като в стадото се пускат кочовете - пробници. Стопаните следят кои овце допускат да бъдат заскачани от пробниците и ги отделят от стадото. Престоят на пробниците в стадото не трябва да бъде по - малък от 1,5 - 2 часа. Освен, че откриват размърляните овце, те са и биологичен стимулатор на разгоненоста. След заделяне на размърляните овце се пристъпва към тяхното осеменяване. Откриването на размърляните овце може да става двукратно / сутрин и вечер / . При еднократното откриване овцете се осеменяват 1 - 3 часа  след отделянето им и се повтарят след 8 - 10 часа. При двукратно откриване , отделените сутринта овце се осеменяват двукратно в посочения интервал, а откритите вечерта се осеменяват веднага и на сутринта за втори път. Овцете които имат продължителен еструс се осеменяват докато проявяват рефлекса за неподвижност при заскачване на коча - пробник.

 При изкуствено осеменяване след получаване на семенната течност, преценка и разреждане овцете се осеменяват с доза 0,2 куб. см.

 При невъзможност да се приложи изкуствено осеменяване, размърляните овце се пускат на коч за естествено осеменяване / покриване /. В този случай размърляната овца се пуска при коча и след като бъде покрита, се разделя и се пуска следващата. Второто покриване става в посочените по - горе часови интервали.             

Kалендарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр.Плевен