РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 Последният месец на годината е характерен с кратка продължителност на деня, студено и облачно време. Често мъгливите дни преобладават. Температурите силно се понижават, пада и сняг. Понякога се образуват опасни поледици.

 Тази година през декември средната температура се очаква да бъде с 1-2 градуса по-висока от нормалната, която за Северна България и високите полета е около 0 градуса. Валежите през декември се очакват да бъдат по-малко от нормалната сума, която за равнинната част на страната е между 30 и 60 литра на квадратен метър.

 През декември времето в нашата страна по-често ще бъде облачно и мъгливо. Облачните и мъгливите дни ще бъдат между 10 и 15, а слънчевите – между 3 и 8. Броят на дните с валеж ще бъде между 3 и 6. Броят на дните със снежна покривка в Северна България и високите полета ще бъде до 8-10.

 нНай-високите температури през месеца ще бъдат между 16 и 21 градуса, а най-ниските – между минус 12 и 7 градуса.

Задачи на овощаря

 През втората половина на декември средните денонощни температури в цялата страна постепенно придобиват отрицателни стойности и трайните насаждения, в т.ч. овощните дървета преминават в състояние на относителен зимен покой. Въпреки това добрите овощари използват месеца за някои неотложни растителнозащитни мероприятия. Зимните, а и останалите пръскания срещу болестите и неприятелите по овошките  не биха дали особен ефект, ако с ножица не се отстранят гнездата на листогризещите гъсеници, яйцата на пръстенотворката, засегнатите от корояди части на ствола. В слънчевите дни трябва да продължи пръскането с 2% бордолезов разтвор срещу гъбните болести и срещу “антракноза” и “дидимела” при малината и касиса. Овошките, нападнати от акари, листни и щитоносни въшки трябва да се облеят с минерални масла в съответната концентрация на разтвора, а младите овощни дървета да се предпазят от зайци със съответните репеленти.

Задачи на градинаря

 “Мъртво” време за градинарите няма, особено за тези, които произвеждат разсади за ранно производство. Започва зареждането на парниците и покритите култивационни съоражения с оборски тор, а през първите дни на месеца се засяват семената от дребноплодните пипери. През декември парниците, в които ще се отглеждат по-късните разсади, могат да се засеят салати /в полутопли парници/ и да се засади лук за зелено. В благоприятните за работа дни е добре да се приготви  почвена смес, която ще се ползва за разсаждане, от равни части чимова пръст и обгорял оборски тор с прибавка на речен пясък.

 Градините се почистват от растителни остатъци и особено от кочаните на късното зеле, където зимува икономически опасния за културата зелев хоботник. Времето е подходящо и за торене с оборски тор, суперфосфат и калиеви торове според потребностите на почвите.

Задачи на лозаря

 И лозовите растения са в състояние на относителен покой, но когато времето е подходящо в насажденията могат да продължат основните обработки. При това е необходимо да се пазят корените на лозите, за да не измръзват от нараняването. Ако отделните площи са преовлажнени от късните есенни дъждове, задължително се отводняват – в противен случай главините ще изгният. В някои райони лозарите, особено там, където има опасност от измръзване при много ниски температури, палят слама или димни купчини. Декември е подходящ месец за ремонтиране на конструкциите и асмалъците, за подравняване на терените за младо лозе, за потягане на инвентара. За младите лозари дните са подходящи основно да се запознаят с принципите и правилата за резитба на лозата, както и с агротехническите изисквания на растението през вегетацията.

ЖИВОТНОВЪДСТВО

 Метеорологичните условия и традиционната за месеца снежна покривка налагат през м. Декември  оборния тип отглеждане на селскостопанските животни. При него те се намират в среда много по-богато населена с микроорганизми, отколкото през пасищният период. Всичко зависи от стопанина: качеството и количеството на изхранваните фуражи,  зоохигиенните и технологични фактори на средата, количеството и качеството на получената животинска продукция.

 Лошите хигиенни условия в помещенията за отглеждане на животни, наситения въздух с амоняк, сероводород, въглероден двуокис и други вредни газове - от изпаренията на урина и фекалии, създават условия за ред неблагополучия:

            - Нарушават се репродуктивните качества на животните. В практиката не са редки случаите когато в продължителен период след отелване именно по тези причини кравите не се разгонват. Липсата на разгоненост естествено води до безплодие и загуби от мляко и приплоди във времето.

            - Влошава се качеството на млякото. Микроорганизмите попаднали в свежото и топло мляко започват активно да се размножават и за кратко време увреждат ценните качества на млякото. Микроорганизми в млякото попадат от праха във въздуха и водата, храната за животни, вимето на животното, доилните агрегати, замърсени ръце, съдовете за мляко. Опасни за качествата на млякото са и вредните вещества, попаднали от околната среда. Към вредните вещества спадат антибиотиците, пестициди и хербициди, нитрати и др.

 През зимните месеци храненето също е съществен рисков фактор - непълноценното хранене с бедни на витамини, микро- и макроелементи фуражи, влагането на замръзнали и плесенясали фуражи, са причина често за аборти, спадане на млечността с бавен период на възстановяване и ред други стопански неблагополучия.

 Препоръките за този  период са следните:

 Да се поддържа ежедневно добрата хигиена в оборите. Да се проветрява и почиства редовно. Животните да се пускат на двора, да им се осигурява движение и чист въздух. В зависимост от видът и категорията на животните освен качествено ливадно и люцерново сено, в дажбите да се включват и качествени сочни фуражи, силаж, цвекло, моркови и др.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Плевен