ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

 Продължават профилактичните мероприятия. Събират се растителните остатъци и се провежда есенна оран. За да се подготви следващото, оранжерийно производство оранжериите и парниците, определени за разсад, се почистват, дезинфекцират и изорават. Обогатяват се с оборски тор и изкуствени торове и сместа се обеззаразява.


ОВОЩАРСТВО

 При дни с положителни температури през декември без да е замръзнала почвата, се засаждат овощни дръвчета. Стъблата на младите овощни дръвчета се увиват със защитни срещу гризачите материали от тръстика, клонки от бодливи храсти, полиетиленови изрески и др. Провежда се ако не е извършено, пръскането на костилковите след листопада с 1.5% бордолезов разтвор при положителни температури.Ябълковите и крушовите насаждения заразени силно със струпясване се третират с 7% карбамид, като струята се насочва основно към почвата. Внасят се почвени хербициди, продължава извършването на профилактични мероприятия на полето и зазимяването на дърветата срещу гризачи.


ЛОЗАРСТВО

 Продължават профилактичните мероприятия. Започва внасянето на почвени хербициди. Заразените от чума лози се изкореняват и изгарят, а мястото се обеззаразява с 2% формалин- 25л./кв.м.


ПОЛЕВЪДСТВО

 Приключва прибирането на късната реколта и дълбоката оран. Разхвърля се оборски тор на полето. Редовно се следи състоянието на засятите култури. При 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на 1кв.м срещу житен бегач се третира с Вазтак 100 ЕК 30 мл./дка, Регент 200 СК 10 мл./дка, Моспилан 20 СП 12.5 гр./дка. Срещу полевката при  повече от 2 активни  колонии на дка се залагат примамки от Клерат – 5-7 гр. на дупка или се третира площно с 1.5 кг./дка. Борбата срещу плевелите поникващи през есента  за да бъде ефективна трябва да започне още след сеитба преди поникването им или в началните фази от тяхното развитие/ след фаза трети лист. Основните предимства при есенното внасяне са:

- Премахва се конкуренцията на плевелите, които поникват рано наесен;

- През този период плевелите са по чувствителни към съответните хербициди;

- Използваните препарати се понасят по лесно от културните растения;

- Максимален ефект се получава когато се спазват всички технологични изисквания по отглеждане на съответната култура.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Стара Загора