В ОВЦЕФЕРМАТА

 Влажното и хладно време през октомври създава предпоставки за развитието на крастата при овцете. Наблюдавайте внимателно животните и при първите признаци на сърбеж /дори и да не се забелязва опадване на вълната / потърсете незабавно помощта на ветеринарния лекар.

 В последните месеци на бременността нуждите от хранителни вещества нарастват, а заедно с това и плодът в коремната кухина на майката. Затова дажбата трябва да е малка по обем, но с повече хранителни вещества. Една такава дажба примерно трябва да съдържа: 0.5 кг ливадно сено, 0.7 кг люцерново сено, 1.5 кг силаж и 0.4 кг концентриран фураж.

 Вниманието на фермерите да се насочи към правилното извеждане на паша на бременните овце. Много да се внимава с прясната и росна трева. Особено опасни са младите бобови треви / люцерна, детелина, соя /, див синап, замръзнали кореноплоди, зеле и плесенясали груби фуражи, които могат да предизвикат тимпании /подуване на търбуха / и късни аборти. Задължително е сутрин животните да се изкарват на паша след като се е вдигнала росата и подхранени със сух груб фураж, а вечер да се прибират по-рано и да им се дава концентриран фураж. Водата която пият трябва да е чиста, но не и замръзнала.

 Създаването на благоприятни и хигиенични условия за раждане е от голямо значение за опазването на новородените. Да не се забравя, че най-голям процент агнета отпадат по време на агненето и след това / поради простуда и лоша хигиена /.

 Затова е необходимо преди започването на агненето от помещението да се изнесе всичкият инвентар и да се извърши основно почистване. След като се почисти задължително се извършва дезинфекция на пода, стените и инвентара с разтвор на прясно гасена вар. Пода се застила с дебел слой едра, чиста и суха слама. Осигуряват се поилки, хранилки и биберони. Следващото важно нещо е изграждането на единични боксове за майките с новородените. Площта на бокса е около 1.5 кв. м. Той се оформя от дървени, метални или пластмасови елементи. Добре е да са преносими с дължина около 2 - 2.5 м и височина 1 - 1.2 м. В тях овцете остават с новородените 3 - 4 дни. Това изискване не трябва да се нарушава, особено при дзвиските, тъй като някои от тях нямат инстинкт за майчинство, не облизват агнето и не му позволяват да бозае. В такъв случай агнето се посипва с малко сол или трици и майката го облизва. Ако и в този случаи не го оближе, агнето се избърсва веднага с кърпа и се разтърква със стиска чиста слама, за да се предизвика приток на кръв и сгряване.


В ПЧЕЛИНА

 Пчелната майка е прекратила снасянето на яйца и вече са излюпени и последните личинки. За добро презимуване в кошера се оставят толкова пчелни пити, колкото изцяло се покриват с пчели от горната до долната летва на питата. Гнездото се стеснява максимално, като между питите се поставят летвички и отгоре се слагат покривните дъсчици или платно. Медът в питите трябва да е запечатан без манов и такъв, който е кристализирал. Медът във всяко междурамие трябва да е 2-3 кг. В две-три пити трябва да има площи с прашец. Отстрани на преградните стени и отгоре под капака се поставят защитни материали, най-подходящ е стиропорът. Обезателно се затваря единия отвор, но никога и двата като отвора е 1 или 2 см, според силата на семейството. Многокорпусните кошери се зазимяват на един или два корпуса също според селата на семейството. Пчелинът се разполага на завет, на сухо и отцедливо място. При опасност от силни ветрове върху всеки кошер се поставя тежест върху капака. Всички мероприятия, извършени за всяко отделно пчелно семейство, както и неговото състояние се записват в Дневника на пчеларя. 

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Добрич