Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява конкурс за длъжностите главен експерт - счетоводител - 1 бр. и главен експерт - човешки ресурси - 1бр. в  дирекция “Административно - финансова дейност“.

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Крайно класиране за длъжност "главен експерт-човешки ресурси"

Крайно класиране за длъжност "главен експерт-счетоводител" - няма класирани кандидати