Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за назначаване на главен експер в ТОО - Кърджали - 1бр., старши експер в ТОО - Ловеч - 1 бр., старши експерт в ТОО - Търговище - 1бр. 

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати 

Крайно класиране ТОО - Кърджали

Крайно класиране ТОО - Ловеч

Крайно класиране ТОО - Търговище