Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за длъжността директор на дирекция "Административно-финансова дейност".

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати