НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на младши експерт по ПМС №185 (в областта на икономика и администрация и управление) за дирекция „Административно-финансова дейност“ на Национална служба за съвети в земеделието.

Вижте обявата ТУК

Документи
Заявление за участие

Списък на допуснатите кандидати вижте ТУК