Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в на експерти по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 -2020 г. за  главен експерт (длъжностно лице по защита на личните данни)

Вижте обявата ТУК

Документи за кандидатстване:
Заявление за участие