Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Съвместен семинар на тема „Представяне на нови възможности за МСП“, организиран от ЦНСССКЦИЕ, НССЗ, Българо-Китайската ТПП и Аграрен университет

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Националната служба за съвети в земеделието, съвместно с Българо-Китайската търговско-промишлена палата и Аграрен университет…