Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Провежда се второто издание на конкурса на Европейската комисия за добри проекти в селските райони по ОСП - ARIA2024

„Награди за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA2024) търси до 10 юли 2024 г. най-екологичните, най-умните, най-социално приобщаващите, иновативни и устойчиви проекти на Общата селскостопанска политика (ОСП)

На 15 април 2024 г. с ден на отворените врати цех за биосокове в Кюстендил представя постиженията си в енергийна ефективност и кръгова икономика

В Деня на отворените врати ще разкажат как е възможно с неголяма инвестиция да подобрим енергийната ефективност на фермата си и как да оползотворим всички остатъчни и отпадъчни продукти.

Лятно училище за интерактивни иновации по проект i2connect набира кандидати за обучение – студенти, аспиранти, докторанти и университетски преподаватели

Кандидатствайте до 29 април 2024 г.
Проект “Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивни иновации в земеделието и горите“ (Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry - i2connect)

Изготвена е онлайн анкета за подпомагане планирането и провеждането от НССЗ през 2024 г. на информационно-обучителните събития за трансфер на знания и технологии в практиката

Eлектронна анкета с предложения за теми на присъствени и онлайн семинари, включително и демонстрационни събития, които да бъдат включени  за 2024 г.

НССЗ взе участие в кариерно събитие "Устойчиво управление на биологичните ресурси", организирано от Лесотехнически университет

На 28.11.2023 г. в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София се проведе събитие организирано от Центъра за кариерно развитие, Кариерна борса на тема: „Устойчиво управление на биологичните ресурси“ - секция „Земеделие“

Призвание: БиоЛогичен! - стартира информационна кампания на Министерство на земеделието и храните

Целта на информационната кампания е популяризиране на биологичното производство и възможности за подпомагане на биологичните производители по СПРЗСР 2023 - 2027 г. По време на събитията участниците ще бъдат запознати с основните правила при биопроизводство

В периода 7 ноември – 5 декември 2023 г. НССЗ чрез своите Мобилни общински офиси ще проведе поредица от информационни събития на тема: Биологично земеделие - възможности за подкрепа на биологичните производители.

Целта на информационната кампания е популяризиране на биологичното производство и възможности за подпомагане на биологичните производители по СПРЗСР 2023 - 2027 г. По време на събитията участниците ще бъдат запознати с основните правила при биопроизводство