Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

ДФЗ информира земеделските стопани, които са пострадали от природни бедствия и подали заявления до 26 септември, че ще получат подпомагане до 3 работни дни

Управителният съвет на ДФЗ взе решение земеделските стопани пострадали от природни бедствия, че ще получат подпомагане до 3 работни дни

ДФЗ информира земеделските стопани, че е разработена нова функционалност в СЕУ, която ще улесни кандидатите по Еко-ЗВПП и Еко-ПЗП

Държавен фонд „Земеделие“ информира земеделските стопани, че е разработена нова функционалност в СЕУ, която ще улесни кандидатите по Еко-ЗВПП и за Еко-ПЗП

Министерството на земеделието и храните информира, че са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние

МЗХ информира, че със заповед на министър Кирил Вътев са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

ДФЗ информира земеделските стопани, че от 21 август 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.

ДФЗ обяви прием на документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.

ДФЗ информира земеделските стопани отглеждащи слънчоглед, че в периода 9 - 22 август 2023 г. ще могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната схема за спешна финансова помощ

Със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е обявен прием на документи за кандидатстващите за подпомагане по схема за спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Отворен е прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Експертите на НССЗ имат готовност да съдействат на земеделските стопани при попълването и подаването заявленията за подпомагане

Експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще консултират и подпамагат технически всички регистрирани земеделски стопани, които ще кандидатстват по интервенциите в сектор „Пчеларство“ и ще оказват помощ, относно регисрация…

Министърът на земеделието и храните обяви със заповед прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по СПРЗСР 2023-2027 г.

МЗХ информира, че от 3 юли 2023 г. започва прием на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в СПРЗСР 2023 – 2027…