Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че Управителният съвет на ДФЗ взе решение земеделските стопани, подали заявление до 26 септември 2023 г. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, след обработването на заявленията да получат подпомагане до 3 работни дни.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия до края на месец юли 2023 г.

Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, пороен дъжд, проливен дъжд, продължителен дъжд, наводнение, градушка, суша, засушаване.

ДФЗ уведомява останалите земеделски стопани, че срокът за подаване на заявление е както утвърдения до сега (до 06 октомври 2023 г.), като те следва да получат плащането на помощта след обработка на заявленията до 27 октомври 2023 г.

Промяната в срока за изплащане помощта е във връзка с поетия ангажимент на 20.09.2023 г. с Меморандума между Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и Инициативният комитет за провеждане на общонационален земеделски протест.

Как се разпределят отпуснатите средства и цялата новина на ДФЗ може да прочетете тук