Със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е обявен прием на документи за кандидатстващите за подпомагане по схема за спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед.

Срокове за кандидатстване: от 9 август 2023 г. до 22 август 2023 г., включително.

Кой може да получи подпомагане: Земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.

За повече информация вж. Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда  за предоставяне  на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

Къде ще се приемат документите за подпомагане: в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

Заявлението за подпомагане е изготвено, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията и е публикувано на сайта на ДФЗ в раздел "Извънредни схеми за подпомагане" – тук 

Държавен фонд „Земеделие“ планира да изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки - до 30 септември 2023 г.