Във връзка с нормативно обявения от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) срок за подаване на заявленията за плащане през Системата за електронни услуги (СЕУ), НССЗ информира, че експертите на службата по места ще оказват съдействие на всички земеделски стопани, които имат подписани договори за предоставяне на финансова помощ, съгласно Наредба № 8 от 20 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектор пчеларство (отговарящи на условията) - до края на деня на 2 октомври 2023 г.

ДФЗ публикува на своята интернет страницата в секция „Пчеларство“ образец на заявлението за плащане и Ръководство за подаване на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“.

Възползвайте се от услугите на Национална служба за съвети в земеделието!

Информация за телефоните за връзка с екипите от Териториалните областни офиси (ТОО) и Мобилните общински офиси (МОО) на НССЗ може да намерите тук