Със Заповед № 03-РД/437 от 30.01.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) от 8 февруари 2024 г. е отварен прием по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г., който ще продължи до 22 февруари 2024 г. 
Повече за приема, вкл. заповедта на министъра на земеделието и храните, съдържаща списъка с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 г., може да видите на страницата на ДФЗ - в секция „Интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството“. На същото място е публикувано и  Заявлението за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството за 2024 г. Всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ), като кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ подават документи за финансова подкрепа единствено с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Възползвайте се от услугите на Национална служба за съвети в земеделието!

Информация за телефоните за връзка с екипите от Териториалните областни офиси (ТОО) и Мобилните общински офиси (МОО) на НССЗ може да намерите тук