Втора поредица от информационни събития организира Национална служба за съвети в земеделието от 25 юни до 31 юли 2024 г. в цялата страна, по време на които ще информира много малките стопанства и младите земеделски стопани за възможностите за финансово подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027, в т.ч. по директни плащания – Кампания 2024 г..

Припомняме, че от 13 май до 20 юни 2024 г. Службата проведе първата поредица от информационни събития относно възможностите за подпомагане по СПРЗСР 2023 – 2027 и работата по изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020.  По време на първата поредица информационни събития Мобилните общински офиси (МОО) на НССЗ проведоха общо 61 срещи, на които присъстваха над 2 800 участници или средно по 46 участника на събитие.

Целта на двете поредици от информационни събития е да се гарантира достъпът на информация до по-отдалечени и малки населени места. Информационните срещи се провеждат основно в села или в общински градове в цялата страна и се водят от експерти от 28-те МОО на НССЗ, както и регионалните координатори (РК) на офисите.

По време на първата част на информационното събитие (до обедна почивка) участниците ще се запознаят с  новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления през 2024 г. Експерти на НССЗ ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните, както и ще представят новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност.

Във втората част на информационното събитие (след обедна почивка) участниците ще се запознаят с възможностите и условията за финансово подпомагане по интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по СПРЗСР 2023-2027 г. По време на събитието  експертите от НССЗ ще отговарят на поставени от присъстващите въпроси, които са от компетентността им.

Началният час на всички срещи е 10:00 ч., с регистрация в 9:45 ч., а крайният час – 15:30 ч. с включено време за кафе паузи и обяд за участниците.

Информационните събития от 25 юни до 31 юли 2024 г. се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021 г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 от ПРСР 2014 - 2020 г.

Вижте графика на срещите за периода 25.06. – 31.07.2024 г.:

 

Дата 

организатор

Място и адрес на провеждане на информационното събитие

 1.  

25.06.2024 г.

МОО Котел

с. Ябланово, обл. Сливен, Зала в кметството, ул. Освобождение 50 

2.

25.06.2024 г.

МОО Бяла

гр. Бяла, обл. Русе, Кино „Баронеса“ – Арт Център Бяла, ул. Трайчо Костов 1   

3.

25.06.2024 г.

МОО Петрич

с. Първомай, обл. Благоевград, ресторант със зала за мероприятия, ул. ,,Младост"

4.

26.06.2024 г.

МОО Котел

с. Мокрен, обл. Сливен, Зала в кметството, ул. ,,Георги Аврамов" 11

5.

26.06.2024 г.

МОО Исперих

 с. Божурово, обл. Разград, Зала в Читалище ,,Божур-1922", ул. ,,Васил Левски" 32

6.

26.06.2024 г.

МОО Димово

гр. Белоградчик, обл. Видин, Зала в младежки дом, ул. ,,Васил Левски"4

7.

26.06.2024 г.

МОО Дупница

с. Мурсалево, обл. Кюстендил, зала в клуб ,,Рила експерт"

8.

27.06.2024 г.

МОО Пирдоп

с. Чавдар, София област, Читалище ,,Надежда-1900", ул. ,,Христо Ботев" 32

9.

28.06.2024 г.

МОО Бяла

гр. Две могили, обл. Русе, Спортна зала ,,Филип Тотю", ул. ,,Стоян Терзиев" 9

10.

28.06.2024 г.

МОО Лом

гр. Лом, обл. Монтана, Общински пазар Лом, ул. „Георги Манафски“ 19

11.

28.06.2024 г.

МОО Гоце Делчев

с. Рибново, област Благоевград, Зала в читалището

12.

01.07.2024 г.

МОО Пирдоп

с. Мирково, София област, Общинска зала в Спортен комплекс, ул. „Г.М. Димитров“ 29

13.

01.07.2024 г.

МОО Велики Преслав

гр. Смядово, обл. Шумен, Зала в музеен комплекс в гр.Смядово, ул. ,,Йордан Овчаров“ 4

14.

02.07.2024 г.

МОО Гоце Делчев

с. Дебрен, обл. Благоевград, многофункционална зала

15.

02.07.2024 г.

МОО Каварна

с. Дуранкулак, Добрич, Зала в Читалището, ул. „Първа“ 18

16.

03.07.2024 г.

МОО Дупница

с. Крайници, обл. Кюстендил, ресторант със семинарна зала ,,Дева" (,,При горския")   

17.

03.07.2024 г.

МОО Провадия

гр. Дългопол, обл. Варна, Зала на Общински съвет , ул. "Георги Димитров" 105

18.

04.07.2024 г.

МОО Мизия

с. Хайредин, обл. Враца, Зала в Читалище ,,Просвета-1909", ,,Площад на героите" 1       

19.

05.07.2024 г.

МОО Карнобат

с. Манолич, обл. Бургас, Зала зад кметството, ул. „Георги Димитров“ 17

20.

05.07.2024 г.

МОО Свищов

с. Алеково, обл. Велико Търново, Зала в читалището

21.

05.07.2024 г.

МОО Петрич

с. Кърналово, област Благоевград, Зала в клуб на пенсионера – в сградата на Читалището

22.

05.07.2024 г.

МОО Велики Преслав

с. Миланово, обл. Шумен, Зала в кметството, ет. 2, център

23.

08.07.2024 г.

РК Югозападен район

гр. Кюстендил, сграда на Научно-технически съюзи - НТС, бул. „Македония“ 2,

24.

09.07.2024 г.

МОО Тутракан

с. Звенимир, обл. Силистра, Зала в Земеделска кооперация ,,Айвар-93", ул. ,,Четвърта" 29   

25.

10.07.2024 г.

МОО Асеновград

с. Патриарх Евтимово, обл. Асеновград, Зала в пенсионерски клуб, ул. „Детелина“ 2

26.

10.07.2024 г.

МОО Димово

гр. Ружинци, обл. Видин, Зала в НЧ „Христо Ботев – 1898“, ул. „Георги Димитров“ 33

27.

11.07.2024 г.

МОО Девин

с. Борино, обл. Смолян, Зала в Общината - ет 3., ул. ,,Христо Ботев" 1

28.

11.07.2024 г.

МОО Тутракан

с. Искра, обл. Силистра, Зала в Читалището

29.

11.07.2024 г.

МОО Лом

гр. Вълчедръм, обл. Монтана, Заседателна зала 1 в Община Вълчедръм

30.

11.07.2024 г.

МОО Попово

гр. Антоново, обл. Търговище, Зала в Общината, бул. ,,Тузлушки герой" 26  

31.

12.07.2024 г.

МОО Карнобат

с. Грозден, обл. Бургас, Зала в кметството, център

32.

12.07.2024 г.

МОО Свищов

с. Масларево, обл. Велико Търново, Зала в читалището, сграда 33, център

33.

12.07.2024 г.

МОО Велинград

гр. Ракитово, обл. Пазарджик, Малка камерна зала в Читалище ,,Будилник 1898", ул. ,,Александър Стамболийски" 4 

34.

15.07.2024 г.

МОО Раднево

с. Даскал Атанасов, обл. Стара Загора, Зала в пенсионерски клуб

35.

16.07.2024 г.

РК Южен централен район

гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, зала в АРТ галерия Боев (Манев)

36.

16.07.2024 г.

РК Североизточен район

гр. Търговище, обл. Търговище, Конферентна зала в ОД "Земеделие" Търговище, ул. "Христо Ботев" № 3, ет. 1

37.

17.07.2024 г.

МОО Гулянци

гр. Никопол, обл. Плевен, Зала в Общинска администрация, ул. ,,Александър Стамболийски" 5

38.

17.07.2024 г.

МОО Попово

 с. Паламарица, обл. Търговище, Зала в съседство до кметството

39.

18.07.2024 г.

МОО Крумовград

гр. Кирково, обл. Кърджали, Зала в Читалище ,,Н. Й. Вапцаров", ул. ,,Димитър Благоев" 34

40.

18.07.2024 г.

МОО Раднево

с. Трънково, обл. Стара Загора, Зала в пенсионерския клуб  

41.

18.07.2024 г.

МОО Провадия

гр. Девня, обл. Варна, Ритуална зала в Общината, бул. ,,Съединение" 78   

42.

19.07.2024 г.

МОО Мизия

гр. Мизия, обл. Враца, Малка зала в Читалище ,,Просвета 1915" 

43.

19.07.2024 г.

МОО Асеновград

с. Брягово, обл. Пловдив, Заседателна зала в кметството

44.

23.07.2024 г.

МОО Каварна

с. Българево, обл. Добрич, Зала в НЧ „Народен Будител – 1940“

45.

23.07.2024 г.

РК Югоизточен район

гр. Бургас, обл. Бургас, зала 2 в Експозиционен център флора – морската градина

46.

24.07.2024 г.

МОО Карлово

гр. Сопот, обл. Пловдив, Зала в Читалище ,,Иван Вазов-1871, ул. "Иван Вазов" 53

47.

24.07.2024 г.

МОО Елхово

с. Стефан Караджово, обл. Ямбол, Зала в Читалище ,,Стефан Караджа-1904"

48.

24.07.2024 г.

МОО Троян

гр. Троян, обл. Ловеч, Зала в хотел Троян Плаза

49.

25.07.2024 г.

МОО Девин

с. Лясково, обл. Смолян, Зала в заведение ,,Истината"

50.

26.07.2024 г.

МОО Крумовград

гр. Крумовград, обл. Кърджали, Зала в Общината, пл. "България" 5

51.

26.07.2024 г.

МОО Гулянци

гр. Гулянци, обл. Плевен, Конферентна зала в Общински съвет, ет.1

52.

30.07.2024 г.

МОО Велинград

с. Драгиново, обл. Пазарджик, Зала в НЧ ,,Методий Драгинов 1936" , ул. ,,Изгрев" 1   

53.

30.07.2024 г.

МОО Исперих

с. Подайва, обл. Разград, Зала в двора на кметството, ул. ,,Девети септември" 42

54.

30.07.2024 г.

РК Северозападен район

гр. Монтана, обл. Монтана, Зала в хотел "Огоста", бул. "Пейо Яворов" № 1

56.

31.07.2024 г.

МОО Карлово

гр. Калояново, обл. Пловдив, Зала в Общински салон, пл. "Възраждане" 6

57.

31.07.2024 г.

МОО Елхово

с. Гранитово, обл. Ямбол, Ритуална зала в кметството, ул. ,,9-ти септември" 29А

58.

31.07.2024 г.

МОО Троян

гр. Априлци, обл. Ловеч, Зала в НЧ ,,Светлина-1895", пл. „Априлско Въстание" 5