Дата:   18 октомври 2023 г.

Място на провеждате Аграрен университет,  аудитория V на Лозаро-градинарския факултет,  гр. Пловдив, ул. Менделеев № 12

Начален час на 18 октомври: 13.00 часа

Краен час: 17.30 часа (събитието ще продължи до изчерпване на мнения и дискусии)

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

По време на събитието на участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за  резултатите от проекта и ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъдат запознати с резултатите от реализиране на проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ - „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Конференцията е част от поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блокчейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на зеленчуци.

На събитиещо ще бъдат раздадени и информационни материали.

Програмата на конференцията може да видите тук

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с организаторите на събитието на ел. поща: pkumanova@naas.government.bg  и тел. 0887 626 246  borisova@naas.government.bg  и тел. 0882 533 853, eliza@naas.government.bg и тел.: 0887 066 063, stanimir_2135@abv.bg и тел. 0887 607 478.

Очакваме Ви!