През месец юли 2024 г. е планирано третото по ред лятно училище за придобиване на знания и умения във връзка с интерактивните иновации. Обучението се осъществява като част от проект i2connect, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

          Лятното училище ще се проведе от 22 до 26 юли 2024 г. в Ирландия с две допълнителни онлайн срещи (в началото на месец юли и през есента на 2024 г.).

          По време на обучението ще разберете какво е интерактивна иновация и как да управлявате иновационен процес.  Ще развиете личното си умение за общуване, ще научите как да привлечете ценни за процеса участници и да стимулирате процеса в случай на необходимост. Обучението е съпроводено с посещение на място и обсъждане на практически иновационни примери.

         Кандидатите трябва да имат общи познания по иновации, земеделие, комуникация и/или фасилитиране и други свързани теми. Необходимо е добро ниво на общуване на английски език за усвояване на материала и ползотворно участие в дискусиите.

         Крайният срок за кандидатстване е до 29 април 2024 г., а избраните участници ще бъдат обявени на 10 май 2024 г. 

         Още информация можете да получите тук и тук.