Министерството на земеделието информира, че от 4 май 2023 г. стартира прием на „заявления за плащане“ съгласно Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, за кампания 2023 г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Пълният текст на заповедта на министъра на земеделието Явор Гечев може да прочетете тук.

Плащанията по подадените „заявления за плащане“ се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по горепосочените две мерки от ПРСР 2014 – 2020 г.

Прием на заявления за плащане: в Общинските служби по земеделие заедно със заявленията за подпомагане за интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023.

Допустими кандидати са земеделски стопани, които изпълняват продължаващи ангажименти по двете мерки, част от ПРСР за програмния период 2014-2020 г.