От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024 г., свързана с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

Ще бъдат представени промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните, както и възможните комбинации между Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г.

Ще бъде обърнато внимание и на новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност. Министерството на земеделието и храните очаква вашите въпроси.

От МЗХ припомнят, че до 24 юни 2024 г. стопаните могат да подават заявленията си по кампанията в общинските служби по земеделие, както и  да очертават площи, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КАМПАНИЯ 2024
№  град дата час място
1 Плевен  13 май 2024 10:00 ч пл. "Възраждане" №1, Областна администрация Плевен, Зала "Плевен"
2 Пловдив   13 май 2024 10:00 ч   бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ № 37, Международен панаир Пловдив, Конгресен център - зала "Пловдив"
3 Ловеч  13 май 2024 15:30 ч ул."Търговска" № 24, зала 109 в дом "Преслав"
4 Пазарджик  13 май 2024 15:30 ч   ул. „Есперанто“ № 6, Гранд хотел “Хебър”, конферентна зала
5 Велико Търново + Габрово  14 май 2024 10:00 ч гр. Велико Търново, площад "Майка България" № 2, Ритуалната зала на Община Велико Търново
6 Стара Загора  14 май 2024 10:00 ч  бул. "Цар Симеон Велики" №107, зала „Петко Рачев Славейков“ в сградата на община Стара Загора
7 Сливен  14 май 2024 15:30 ч  ул. „Великокняжевска“ 31, хотел Национал палас, Зала "Галерия"
8 Ямбол  15 май 2024 10:00 ч  пл. "Освобождение 1", зала "Съвременност" на Културно-информационен център "Безистен" 
9 Русе  15 май 2024 10:00 ч  пл. Свобода №4, Драматичен Театър "Сава Огнянов", Камерна зала „Слави Шкаров“ 
10 Бургас  15 май 2024 15:30 ч  ул.“Цар Петър” № 1, Заседателна зала ет.2 в сградата на Областна администрация  Бургас
11 Разград  16 май 2024 10:00 ч ул. „Жеравна“ № 15,  Хотел „Картуун“   
12 Хасково +Кърджали  16 май 2024 13:00 ч гр. Хасково - НТС-Хасково, ул. "Сан Стефано" № 3
13 Търговище  16 май 2024 15:30 ч ул. Христо Ботев 3, ет.1, конферентната зала на ОДЗ
14 Смолян  17 май 2024 10:00 ч   бул. България 12, Сесийна зала на Община Смолян
15 Монтана + Враца  17 май 2024 10:30 ч. гр. Монтана, ул. "Драган Цанков", хотел Житомир -конферентна зала
16 Видин  17 май 2024 11:00 ч. ул. „Дунавска“ 6, Конферентeн център на Областна администрация Видин
17 Кюстендил + Перник  20 май 2024 10:00 ч  гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18, Читалище "Братство"
18 Благоевград  21 май 2024 10:00 ч  пл. “Георги Измирлиев – Македончето“ №1, в зала „22-ри септември” на Община Благоевград
19 Силистра  21 май 2024 10:00 ч ул. „Симеон Велики“ № 16,залата на Общински съвет  
20 Добрич  21 май 2024 15:30 ч  ул."Независимост" №5 , 2-ри етаж в Областна администрация, зала "Европа"
21 Варна + Шумен ( в Провадия)  22 май 2024 10:00 ч. гр. Провадия, ул. "Дунав" № 39, зала в общинската сграда
22 София град + София област  22 май 2024 10:00 ч гр. София, ул. „Шосе Банкя“ № 7, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров"

Графика за провеждане на събитията от кампанията може да изтеглите от тук.