Фолклорният събор „Златна праскова“ се провежда всяка година през втората половина на месец юли, а целта е  да обединят основните ценности: съзидателния труд и фолклорното наследство в Сливенския регион и се съдейства на земеделските стопани - производители на праскови. Тазгодишното 21-во издание се проведе независимо от трудностите, пред които бяха изправени земеделските производители на плодове в региона. Неблагоприятните климатични условия, доведоха до 100% измръзване на трайните насаждения, а падналата градушка през последните седмици доунищожиха реколтата на повечето места.

Празникът се провежда под патронажа на министъра на земеделието и храните и е организиран от община Сливен, Общинския съвет, Кметството и Народно читалище „Слънце 1928“ в Гавраилово, с подкрепата на МЗХ и организацията на производителите „Българска праскова“ ООД и Национална служба за съвети в земеделието. 

НССЗ за единадесета поредна година обяви конкурс за „Най-добре поддържана прасковена градина“, а по време на празника бяха излъчени и първенците в конкурса.  

„Златна праскова“ започна със семинар за земеделските стопани. Специалисти от Института по овощарство - Пловдив представиха тенденциите при производството, проблемите при измръзване на трайните насаждения и оптимизирането на растителната защита. Директорите на дирекции „Растениевъдство“ и „Директни плащания“ в Министерство на земеделието и храните - г-н Петър Кировски и г-жа Аделина Стоянова запознаха земеделски стопани с изплащането на обезщетения на земеделските производители за пропадналите в Сливенско площи, вследствие масовото измръзване на насажденията през месец март. 
Експертите от Национална служба за съвети в земеделието представиха темата „Възможности за подпомагане от новия Стратегически план на земеделските стопани в областта на плодове и зеленчуци“. Представена бе новата Обща селскостопанска политика 2023-2027 г. - условията и възможностите за подпомагане на земеделските стопани.